آموزش دوبلاژ

برگرداندن زبان فیلم به زبان ما است . دوبله یکی از شیرین ترین هنرهاست ،درست است که دوبلورها معمولا صدای خوبی دارند اما این( یعنی

ادامه مطلب

آموزش بازیگری

بازیگری را هنر هفتم می دانند ! بازیگر کسی است که با پرورش حس و به کارگیری حواس پنجگانه و آمیختن آن با تکنیک بازیگری

ادامه مطلب