با ما تماس بگیرید

موسسه فرهنگی – هنری نبض هنر پارس ، به منظور تعامل و ارتباط هر چه بیشتر با خانواده ها و مخاطبین ، به منظور رفاه حال مشتریان ، همواره آماده شنیدن نظرات و پیشنهادات است .
همچنین ، به منظور دریافت هرگونه خدمات  ، با شماره های زیر ، تماس حاصل فرمایید .