فن بیان

فیروزه آدابی

فیروزه آدابی

فیروزه آدابی : گوینده ومجری مدرس فن بیان اجرا (رادیویی وتللویزیونی) گوینده رادیو سلامت رادیو ایران مباحث تدريس در كلاسهاي غير حضوري( انلاين): همراه با

ادامه مطلب »