اساتید موسسه

استاد محمود مخدوم

استاد محمود مخدوم

مدرس آواز

محمدحسین سروش

مدرس فن بیان، ارتباط موثر ، دوبلور، مجری و گوینده

دکتر عطاالله کوپال

دکتر عطاالله کوپال

مدرس کلاس‏ های نمایشنامه نویسی، داستان نویسی و فیلمنامه‏ نویسی

حسن همایی

حسن همایی

گوینده و مدرس فن بیان و گویندگی ، آموزش دوبله

فیروزه آدابی

خانم فیروزه آدابی

فن بیان ، گویندگی و اجرای رادیویی

مینا آقاسی لو

گوینده ،دوبلور ، مدرس فن بیان و مهارتهای زندگی و کسب وکار

سینا شفیعی

سینا شفیعی

مدرس بازیگری موسسه و مدرس فیلمنامه نویسی (انلاین)

صادق مه نگار

مدرس مبانی فیلم سازی

بابک رحیمی

مدرس فن بیان، ارتباط موثر ،  مجری و تهیه کننده

بابک رحیمی